/* */
TOP
Lagringen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) som är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Du har alltid möjligheten att, när du själv önskar
  • få tillgång till samtliga uppgifter som lagras om dig
  • begära korrigering, radering eller begränsning
  • möjligheten att dra tillbaka ditt samtycke
De personer som får tillgång till dina personuppgifter efter att du accepterar villkoren har erforderlig utbildning för att hantera dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor.